REGISTER   |   Print Page   |   Contact Us   |   Your Cart   |   Sign In
Community Search
Updated Scholars/Monks for Paryushana/ Das Laxana Parva
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

9/1/2011 to 9/30/2011
When: 8/25/2011
« Go to Upcoming Event List  

The following scholars/monks have graciously agreed to help our centers celebrate Paryushana/ Das Laxana.
Local Scholars are included at our centers. Please take full advantage of presence of local scholar at your center. New VISA is hard to get by.

The list will help to attend the scholar of your choice.

State

Center

Scholars

AZ

Phoenix

Shri Kirit Gasalia

BC

Vancouver

Shri Anand Jain

CA

Sacramanto

Samanji Siddha Pragya

Nirmal Kumar Nolakha

CA

Sanfrans

Shri Hiteshbhai,

Samani Rizzu Prajnaji

Samani Vinay Prajnani

Dr. VeerSagarji(D)

Dr.Padmanath Jaini

Pdt. Khemchand

Shri Harendra Shah

CA

LosAngeles

Dr. Kumarpal Desai

Dr. RameshbhaiParekh
Shri Girish Shah

CA

Sandiego

MS. Pramodaben Chitrabhanu

CT

Connecticut

Shri Jayesh Khona(P)

Falguni Zaveri (D)

CO

Colorado

Dr. Yashvant Malaiya

FL

South Florida

Shri Shrenik Gala

FL

Orlando(JVB)

Samaniji Bhavit

Vishad Pragya

FL

Tampa

Dr. Raksha Shah

GA

Atlanta

Dr. Jitubhai Shah

Nirmal Sagarji

IL

Chicago

Shri Narendrabhai Nandu

Shri Manubhai

Shri Jyotindra Doshi
Dr.Dipak Jain

MA

Boston

Dr. Pravin C. Shah
Shri Pulkit Shah

Dr. Sugandh Jain (D)
Shri Yogendra Jain

MI

Detroit

Shri Nirmal Sagarji

MD

Wash DC

BhadrabahuVijayji

MN

Minnesota

Shri Ram Gada

MO

St Louis

Ms. Tarla Doshi

NC

Raleigh

Shri Parvin K Shah

NC

Charlotte

Shri Vijay Doshi

NJ

JVB (Edison)

Samaniji Sanmati

Jayant Pragyaji
Gary Francione

NJ

Caldwell(C,N)

Shri Nautambhai Vakil,
Dr. Keertibhai Shah

NJ

CINJ

Samaniji Sanmati

Jayant Pragyaji (D)

NJ

IJS

Dr Shekharchandra Jain
Shri Rajiv Jain

NJ

JSOU

Swamiji Charukeertiji Bhattarakji (D)

NJ

Narsinghpura

Ashwini Prajnaaji (D)

NJ

Siddhachalam

Amrendra Muniji Maharaaj

NJ

Jain Sangh (S)

Shri Samir Shah

NY

Albany

Shri Nirmal Dosi

NY

LI (Hicks.)

Shri Chandra Kant Mehta

NY

LI (New Hy Pk)

Shri Nayanbhai Sanghavi,
Shrenik Bhai

Naresh Bhai Shah

NYC

JCA

Shri Amitbhai & Shri Vipul Bhai Shah(P)( Tapovan)
Dr. Mahesh Kumar Jain

Ms.Vijayaji
Dr. PriyaDarshini

NY

Rochester

Shri Anop Vora

NV

Los Vegas

Sadhviji Shubhamji

OH

Cincin/Dayton

Swamiji Shrutpraga

OH

Cleveland

Shri Lalitbhai Dhami

Shri Vinod Shah ( Tapovan)

OH

Columbus

Shri Shrinikbhai Shah Mr.Bruce Contain (Balbhadrji)

ONT

Toronto

Dr. Vastupal Parekh

PA

Allentown

Dr. Pravin L. Shah

PA

Pittsburgh

Prajnaaji Ashwini Pragya
Pdt Abhay Kumar jain

VA

Richmond

Manak Muniji Maharaaj

TX

Houston(JVB)

Samaniji Akshay

Parimal Pragyaji

TX

Houston

Falguni Zaveri (P)

Shri Rasik Sheth (D)

TX

Lubbock

Shri Prem Gada

TX

Dallas

Pdt Dheerajlal Mehta

Sign In


Latest News